Hoppa till huvudinnehåll

Nytt stort daghem planeras i Tenala

Höjdens skola, Tenala, Raseborg
Höjdens skola, Tenala, Raseborg Bild: YLE/Börje Broberg höjdens skola

Till Tenala planeras ett daghem med möjlighet att inrymma sammanlagt fyra avdelningar och ett åttiotal barn. Det ska placeras bredvid Höjdens skola.


Till en början ska det nya daghemmet ha plats för 40 -60 barn medan det finns möjlighet att utvidga med ytterligare ett tjugotal barn, alltså sammanlagt över 80 barn. Projektet beräknas kosta cirka 1,9 miljoner euro och i år finns planeringspengar reserverade för 100 000 euro. Byggnaden ska finnas bredvid Höjdens skola och ska bli 750 kvadratameter stor. Av det skulle biblioteksutrymmen vara 100 kvadratmeter.
Planerna är i det skedet att direktonen för Intern Service i Raseborg har valt arkitektbyrå.
Det nya daghemmet ska placeras bredvid den slöjdsalsbyggnaden, på en mark som är rätt våt vilket kräver att grunden pålas. Där finns nu en ishockeyrink.
- Man kanske borde placera det på ett lite annat ställe, säger Michaela Lindholm som är ordförande i Snicknäs föräldraförening.

Den nya byggnaden ska uppföras främst under 2014, alltså nästa år om allt går enligt planerna. Planeringen ska börja nu och Inflyttningsklart beräknas det nya stora daghemmet bli i mars 2015.

En flygel intill det nya daghemmet är tänkt att fungera som bibliotek. Nu finns filialbiblioteket inne i skolbyggnaden.
Planerna på nya biblioteksutrymmen samtidigt som kultursektorn utreder vilka filialbibliotek som ska stängas förbryllar Michaela Lindholm:
- Jo, vi blir nog lite förvirrade. Vi måste ju spara någonstans, men biblioteket är viktigt och här går mycket folk. Det är inte alls bara skolan som använder det.

Dagvårdschef Märta Wikström säger att sparkraven på biblioteken kommit först efter att daghemsplanerna gjorts upp

Då biblioteket flyttar ut kunde skolan, som har trångt, sedan ta ibruk en del av de tidigare biblioteketsrummen. Men en del kunde också bli kök.
Raseborgs utreder för tillfället sitt köksnät med målet att tillverkningsköken ska bli färre.

Skolan i Tenala är nu ett tillverkningskök och kunde också framöver vara ett sådant och utvidgas om en del av bibliotekets utrymmen används som kök. Det betyder att Tenala servicehem och
Bromarvhemmet kunde bli så kallade utdelningskök som inte lagar mat utan främst värmer den.
- Det ser vi nog jättepositivt på. Med det här så skulel ju köket få stanna i Tenala, säger föräldern Jessica Roms.

De avdelningar som planeras flytta till det nya stora daghemmet är Lönneberga som nu verkar i baracker och Trollebo. Dessuotm kan också barn som nu är i familjedagvård rymmas in i det nya.
Snicknäs daghem skulle bli kvar, så också Prästkragens daghem i Prästkulla.

Läs också