Hoppa till huvudinnehåll

S-partiet Finlands femte största parti

Bild: YLE/Petri Kärenlampi s-gruppen

S-gruppen har många representanter i Riksdagen. 21 riksdagsledamöter sitter antingen i S-gruppens regionala förvaltningsråd eller representantskap. Med 21 platser vore S-gruppen Finlands femte största parti.

När konkurrenslagen för handeln omarbetades jävade ingen av riksdagsledamöterna sig. Det finns inga bestämmelser om riksdagsledamotens jäv eller jävsgrunder. Traditionellt har man utgått ifrån att en ledamot är jävig endast om ärendet gäller honom eller henne personligen, vilket sker sällan.

S-gruppen är Finlands tredje största företag, med en omsättning på 11,7 miljarder euro. Under de senaste veckorna har företaget expanderat sin verksamhet inom förmögenhetsförvaltning och bankverksamhet genom köp av FIM och Tapiola-Bank.

En maktfaktor

Den omarbetade konkurrenslagen för handeln behandlades av både Ekonomiutskottet och Jord och skogsbruksutskottet. Jari Leppä (C) är ordförande för Jord- och skogsbruksutskottet i riksdagen samt medlem i det lokala andelslagets representantskap i Södra Savolax. Han säger sig inte ha haft en tanke på att jäva sig. Istället ser han den egna aktiviteten som ett sätt att befrämja livsmedelsproducenternas intressen inom S-gruppen.

- S-gruppen är en så stark aktör att man har råd att se saker ur ett nationellt perspektiv. Andra i Finland bör också lyckas, inte bara S-gruppen, berättar Jari Leppä.

Läs också