Hoppa till huvudinnehåll

HS: Fosforläckan i Kingisepp var enorm

Gödselfabriken Fosforit i Kingisepp. Bild: Yle gödselfabrik i kingisepp

Fosformängderna som läckte ut i Finska Viken från en rysk gödselfabrik var betydligt större än man tidigare har trott, skriver Helsingin Sanomat. Enligt officiella siffror minskade fosforbelastningen från floden Luga med hela 90 procent eller 1680 ton efter att läckan åtgärdades.

Enligt Helsingin Sanomat var det också mycket billigt för gödseljätten Eurochem att täppa läckan vid gödselfabriken Kingisepp i sydöstra Finska Viken.

Avloppet kunde ledas till ett befintligt reningsverk från 1970-talet som aldrig hade tagits i bruk och det kostade drygt en halv miljon euro.

De senaste tio årens arbete för att förbättra avloppsreningen i Sankt Petersburg har lett till lika stora utsläppsminskningar, men kostade över 1 miljard euro - eller tvåtusen gånger mera.

Då finska myndigheter i januari 2012 gick ut med information om läckan beräknades kring 700 -1400 ton fosfor ha läckt ut årligen, beroende på regnmängden. Mängden motsvarar orenat avfallsvatten från en miljon människor.

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes