Hoppa till huvudinnehåll

Brist på vårdvikarier till sommaren i Vasa

En sjukskötare invid en sjukhussäng.
En sjukskötare invid en sjukhussäng. Bild: Yle/Tiina Karjalainen sjuksäng

Vikarieläget när det gäller sjukskötare och läkare vid hälsocentralerna i Österbotten ser överlag bra ut. Men i Vasa man haft problem med att få tillräckligt med personal över sommaren.

I år har man inte lyckats rekrytera en enda läkare över sommaren.

- Senaste sommar var det lite bättre, men läkarnas arbetssituation är så bra just nu att de har möjligheter att välja så i år lyckades vi inte, säger överskötare Anne Pohjola i Vasa.

Överskötare Anne Pohjola i Vasa
Anne Pohjola. Överskötare Anne Pohjola i Vasa Bild: Yle/ Malin Hulkki anne pohjola

Bristen på läkare har gjort att man fått planera semestrarna extra noga i Vasa. Situationen underlättas också av att man koncentrerar läkarmottagningen till huvudhälsocentralen från och med den 24 juni till den 4 augusti.

Inom den öppna vården i Vasa har man rekryterat åtta sjukskötare och sex hälsovårdare och också inom hemsjukvården är situationen bra.

Knepigare är det på bäddavdelningen. Där har man fortfarande behov av sjukskötarvikarier till sommaren.

- Allt som allt rekryterar vi ungefär 200 vikarier till hela social- och hälsovården och på mottagningsverksamheten har vi lyckats bra. Där har vi plats för två sjukskötare till. Men största behovet är fortfarande inom anstaltvården, säger Pohjola.

Allt vad man behöver i Korsholm

Landsortskommunerna runt Vasa har lyckats bättre i sin rekrytering av vikarierande vårdpersonal till sommaren. I Korsholm har man en mycket bra vikariesituation. Tre vikarierande läkare i Korsholm och tre i Oravais.

De flesta av läkarna är ändå studerande, så kallade nordjobbare, från Sverige. Ledande skötare Gunilla Jusslin i Korsholm-Vörå är nöjd.

- Vi har ett svenskt område och nordjobbarna har kanske svårt att jobba på annat ställe. Vi har också många som studerar från vårt område och de kommer gärna och jobbar. De har kanske varit på praktik på våren och fortsätter på sommaren så de är inkörda i våra system, säger Jusslin.

Också när det gäller sjukskötare har det varit lätt att hitta sommarvikarier. Ett 100-tal vikarier har anställts och en del av dem är studerande en del färdigt utbildade konstaterar Jusslin.

Men trots att man har ett bra vikarieläge innebär sommaren vissa förändringar också i Korsholm. Precis som i Vasa koncentrerar man läkarmottagningen till huvudhälsocentralen i Korsholm från och med den 1 juli till och med den 4 augusti. Under den tiden har man också bara en mödra- och barnrådgivning i funktion.

Hemsjukvården fungerar däremot som vanligt.

- Hemsjukvården och bäddavdelningarna fungerar som vanligt och där har vi fått bra med vikarier. Alla är inte färdigt utbildade utan en del är i slutskedet av sina studier, men vi har fått de vikarier vi behöver, säger Jusslin.

Vikarieläget bra också i Malax

I Malax är vikarieläget på hälsocentralen bra både när det gäller sjukskötare och läkare. Vikarierna lyckades man rekrytera redan tidigt på våren. Också i Malax koncentrerar man en del av sin sjukvårdsmottagning till huvudhälsovårdscentralen.

Många vikarier sökte också jobb på bäddavdelningen redan i ett tidigt skede i vintras. Trots det finns det fortfarande behov av några sjukskötarvikarier till. För närvarande har man sju närvårdar- och tre sjukskötarvikarier.

Läs också