Hoppa till huvudinnehåll

Hård tro på att göra benvävnad av glas

Bioglasmarknaden är ännu i sin linda, men materialet används redan som substitut till benvävnad efter till exempel tumörer eller benbrott. Nu satsar man hårt i Åbo för att få ut en metod på världsmarknaden.

Åbouniversiteten har redan länge satsat på att utveckla nya användningsområden för olika biomaterial, som bioglas. Bioglashistorien började på 1980-talet med forskning i ämnet oorganisk kemi på Åbo Akademi.

I samarbete med Åbo Universitet tog man fram plombmaterial och så testade man metoden också på ben.

År 1985 fick man goda resultat på kaniner, och år 1987 räddade man en cancerpatient i Åbo från en benamputation med hjälp av bioglas.

För företagen gäller det nu att kommersialisera forskningsresultat och få produkter ut på marknaden.

Det är just det man försöker göra på Bonalive i Åbo. Företaget vill exportera en metod, där man sprutar in bioglas i benpipan. Det handlar om att göra benvävnad av glas.

Se Andy Ödmans inslag!

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes