Hoppa till huvudinnehåll

"Bioenergi löser Finlands energiproblem"

Avsågade tallar mellan Hangöbanan och gamla Ekenäsvägen i Karis.
Avsågade tallar mellan Hangöbanan och gamla Ekenäsvägen i Karis. Bild: Yle / Pia Santonen hyggesrester,Raseborg

Finland skulle kunna vara helt självförsörjande på energi. Och lösningen är biomassa. Det hävdar forskaren och biologen Pekka Peura i en färsk doktorsavhandling.

Pekka Peura
Forskaren och biologen Pekka Peura. Pekka Peura Bild: YLE/Mischa Hietanen peura

Peura doktorerar i dag tisdag i ämnet bioenergi vid Vasa Universitet. Och enligt honom räcker de hyggesrester som uppkommer vid skogsavverkning tillsammans med halm och vindkraft till för att göra landet självförsörjande på energi.

Förändring av strukturer och attityder krävs

Enligt Peura är det vare sig tillgången på energi eller tekniken att använda den som är problemet, det handlar om att vi måste förändra strukturena för hur enegri produceras. Flera små lokala energiproducenter plus en förändrad attityd till småskalighet är vad som behövs.

Enligt Peura talar också miljöspekterna för en ökad användning av biomassa. Han har forskat i användningen av bioenergi i flera år och han säger att en ökad användning inte skulle bli dyrare än den nuvarande energiförsörjingen som i hög grad bygger på fossila bränslen.