Hoppa till huvudinnehåll

"Det är besvärligt för patienterna"

Bild: Yle/Marie Söderman först hjälp

Det råder utrymmesbrist och långa köer på samjouren i Åbo. En av orsakerna är att patienter som efter jourhavande vård behöver specialsjukvård snabbare borde flyttas till någon av specialsjukvårdens enheter. Men hur själva flytten ska gå till är föremål för diskussion inom Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt.

I ett inslag förra veckan om samjourens tröga start i Åbo sade personal- och utvecklingschef, Kaarina Tanttu, att jouren inte är anpassad för att ta hand om patienter längre än ett dygn och när patienterna inte flyttas vidare uppstår utrymmesbrist och köer. Olli-Pekka Lehtonen är direktör för Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt och medger att situationen är problematisk.

- Vi har försökt hitta en lösning och vi diskuterar det inom sjukvårdsdistriktet. Vi har resurser att lösa det här men det tar lite tid och det är förstås besvärligt för patienterna som måste vänta på specialsjukvård, berättar Lehtonen.

Lehtonen vill inte kommentera vilka åtgärdsförslag som har diskuterats och att man har försökt planera i förväg men det är först i praktiken man ser hur allt fungerar.

Olli-Pekka Lehtonen menar att det är på sjukvårdsdistriktsnivå som problematiken med specialsjukvården ska lösas.

Läs också

Nyligen publicerat - Åboland