Hoppa till huvudinnehåll

Fem Åboprojekt fick pengar av Finlands Akademi

Bild på Åbo Akademis huvudbyggnad.
Två projekt vid Åbo Akademi fick finansiering. Bild på Åbo Akademis huvudbyggnad. Bild: YLE/Åboland åbo akademi

Två forskningsprojekt vid Åbo Akademi får finansiering av Finlands Akademi.

Projektet "Vardagsspråkets filosofiska betydelse: Austin, Ryle, Wittgenstein och deras samtida relevans" får 534 700 euro för tiden 1.9.2013-31.8.2017. Projektet leds av professorn i filosofi, Martin Gustafsson.

Professorn i gammaltestamentlig exegetik, Antti Laato, leder projektet "Var är du, Adam? Ett nytt sätt att förstå Adam i judisk-kristen-muslimsk kontext". Projektet får 573 700 euro för tiden 1.9.2013-31.8.2017.

Finlands Akademi godkände 43 av de 311 projektansökningarna för akademiprojekt inom kultur och samhällsforsnkning. Den totala summan är 21,3 miljoner euro.

Vid Åbo universitet fick tre projekt Finlands Akademi-pengar. Kimmo Rentola forskar i hur framtiden formar sig i norra Europa efter att Kalla kriget tog slut. Antti Tapio Revonsuo undersöker hur hjärnan uppfattar och reagerar på det man ser. Hannu Artturi Salonen leder en forskningsgrupp som forskar i vilket inflytande folk kan ha i sociala media

Läs också

Nyligen publicerat - Åboland