Hoppa till huvudinnehåll

Se karta: Vem har stiftelsemakten i Svenskfinland?

Bild: Yle stiftelsemakten

Det är en liten klick som har makten i de finlandssvenska stiftelserna och fonderna, enligt Yle Nyheters granskning av stiftelsemakten. Drygt 200 personer sitter i två eller flera styrelser. De aktivaste har upp till tio olika uppdrag.

Yle Nyheter har gått igenom alla kring 400 stiftelser som verkar på svenska. Flera stora fondaktörer så som Svenska Litteratursällskapet och Konstsamfundet är ändå registrerade som föreningar. Därför har vi kompletterat med de svenskspråkiga organisationer som är medlemmar i Delegationen för stiftelser och fonder. I delegationen sitter de flesta stora finländska fonderna med.

Koncentrerad makt

Ledningen för de finlandssvenska stiftelserna och de stora fonderna består av nästan tvåtusen personer (t.ex. styrelsemedlemmar och ombud). Makten är ändå koncentrerad. En dryg tiondel av personerna i ledande ställning har tillsammans inflytande i över hälften av de svenskspråkiga stiftelserna och de stora fonderna. Det är dessa personer som finns med i vår kartläggning av stiftelsemakten.

Namn på personer som enbart har inflytande i en stiftelse framkommer inte i kartan. Stiftelser som leds av personer med enbart en post har vi också lämnat utanför vår karta.

Nära kopplingar har samma färg

Stiftelsevärlden är uppdelad i vissa grupper. På kartan visar en färg vilka stiftelser och personer som har nära kopplingar. Personer aktiva i idrottsstiftelser bildar exempelvis ett kluster medan kretsarna kring Svenska folkskolans vänner eller Johannes församling i Helsingfors bildar skilda nätverk.

Zooma in och ut på kartan med knapparna till vänster. Klicka på en person eller stiftelse för att synliggöra kopplingarna tydligare. I sökrutan uppe till vänster kan du söka efter stiftelser- eller personer.

Stiftelsemakten


Kartan är enklare att överblicka i större version - den hittar du här.

Helsingforscentrerade stiftelser

Merparten av stiftelserna finns i huvudstadsregionen och där är också kopplingarna närmast. I Österbotten och Åboland är det mer spridning på styrelsemedlemmarna. Det förklaras delvis av att det finns färre stiftelser där.

Läs också:
Kolumn: Varför kartlägger vi stiftelsemakten?
En liten klick har makten
Stiftelsevärlden är männens
Ralf Blomqvist styr i tio stiftelser

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes