Hoppa till huvudinnehåll

Trenden allt tydligare - rika lever längre än fattiga

Äldre med promenadstav.
Äldre med promenadstav. Bild: Yle/ Petri Aaltonen pensioner

Livslängden hos höginkomsttagare växer men den fattigaste femtedelens, speciellt männens förväntade livslängd har hållits på samma nivå sedan 80-talet. Utvecklingen kan förklaras med skillnaderna i hälsovård men också arbete och levnadsvanor spelar en stor roll.

En 35-årig man som tillhör den fattigaste gruppen av befolkningen förväntas leva 16 år mindre än en man i samma ålder från den rikaste gruppen. Skillnaden mellan livslängderna på män i den fattigaste och rikaste gruppen av befolkningen ökar hela tiden. I slutet på 80-talet var skillnaden sju år, år 2007 närmare 13 år och det här året redan cirka 16 år. Livslängden förlängs endast hos de rikaste.

Skillnaden i kvinnors förväntade livslängd mellan de fattigaste och rikaste grupperna uppskattas vara närmare hälften mindre än hos män. Skillnaden i dödligheten mellan inkomstgrupperna bland män är större i Finland än i resten av västra Europa.

Dödligheten hos arbetslösa växer

Specialforskare Tiina Pensola vid Arbetshälsoinstitutet säger att dödligheten hos arbetslösa vuxit på 2000-talet och då handlar det om andra dödsorsaker än självmord.

- Ungefär hälften av orsakerna till låginkomsttagares död kan till stor del förknippas med inkomstskillnader.

Skillnaden mellan de rika och fattiga har länge berott på hur ofta man besöker en läkare.

- Hälsovårdstjänsterna både utvecklas och förbättras men blir samtidigt dyrare. De som kan använda tjänsterna bäst är den grupp som har råd och de som får hälsovårdstjänster via arbetet. De är tillgängliga endast till vissa grupper, säger Pusa.

En längre förväntad livslängd har också att göra med arbetet, uppskattningen av arbetet, bättre utbildning och en bättre socioekonomisk ställning.

Tea Mäkelä

Läs också