Hoppa till huvudinnehåll

Granbarkborren ökar katastrofalt

En gles skog i Västerby i Ekenäs
Det finns orsak att granska granskogarna i år. En gles skog i Västerby i Ekenäs Bild: YLE/Malin Lindholm sensommar

Antalet granbarkborrar har ökat katastrofalt i södra Finland.

Vädret i våras var väldigt gynnsamt för svärmningen, meddelar Skogscentralen.

Stammen är så stor att det finns fara för att granbarkborren angriper levande granar. I allmänhet angriper den endast fallna träd.

Skogsägare bör granska sina granskogar och förhindra att barkborrarna sprider sig i omgivningen.

Mer info finns på Skogsforskningsinstitutets webbsidor, metla.fi.

Läs också

Nyligen publicerat - Östnyland