Hoppa till huvudinnehåll

Kimitoöns församling vill skydda mark

Bild: YLE/Monica Forssell kimitoön

Kimitoöns församling vill skydda en del av sina marker. Det var kyrkorådet överens om på sitt möte i går där de gick igenom vilka områden som skulle kunna skyddas.

Församlingen har nu förslag på fyra områden som NTM-centralen ska ta ställning till om de passar som skyddade områden. Områden ligger på olika håll i kommunen och NTM-centralen ska ta ställning till dem i augusti.

- Det är frågan om sumpmarker som inte torrläggs, ovanliga bergssluttningar där det finns både yngre och äldre träd. För marken innebär det att inget görs på dem, berättar kyrkoherde Marith Leppäkari-Lindberg.

För att skydda mark och skog får man också en engångsersättning, men enligt Leppäkari-Lindberg är syftet inte att samla in pengar till församlingen.

- Det är mera fråga om att vi vill bidra med att bevara någonting för kommande generationer.

Skyddandet av markerna är också en del av församligens samhällsansvar.

NTM-centralen kommer att ta ställning till om de föreslagna områden är lämpliga för att skyddas och kommer med sitt svar i augusti då kyrkorådetbehandlar ärendet på nytt. Ärendet har varit på tapeten i lfera år, men skjutits upp bland annat på grund av personalbyten.