Hoppa till huvudinnehåll

Kimitoöns hälsocentral börjar ringa upp

Bild: YLE / Toni Pitkänen telefoncentral

Kimitoöns hälsocentral tar i bruk ett nytt telefonsystem för tidsbeställning och rådgivning i höst.


Det nya systemet är efterlängtat av både personalen och klienterna, säger ledande överskötare Ulla Rahkonen.

- Vårt nuvarande system väcker frustration. Många klienter klagar på att ingen svarar när de ringer hälsocentralen, förklarar Rahkonen. Vi vill förbättra servicen och göra det lättare för våra klienter att nå oss.

Problemet med det nuvarande systemet är att det vissa dagar överbelastas och att många ringer samtidigt.

Skötaren ringer upp

Det nya telefonsystemet är ett återuppringningssystem. Det betyder att de inkommande samtalen registreras i en databank därifrån skötarna plockar uppgifter om vad ärendet gäller och sedan ringer upp de hjälpbehövande.

Helt konkret ringer klienten som vanligt till hälsocentralen och väljer sedan med hjälp av sin telefon vilket slag av ärende hon eller han har (kontrolltid, råd, akut sjukdom) och en telefonsvarare meddelar när någon från hälsocentralen ringer upp . På det här viset slipper klienterna köa i telefon och skötarna kan prioritera klienter med brådskande ärenden.

Många andra hälsocentraler, bland annat Åbo stads hälsocentral, har liknande system.

Ulla Rahkonen tror att servicen kommer att bli bättre i och med det nya systemet och att personalen kommer att ha bättre möjligheter att ge råd per telefon. Inkommande samtal kommer att synas på alla skötares datorskärmar och meningen är att skötarna ska kunna ringa upp hjälpbehövande så fort de inte är upptagna med annat.

Enligt Rahkonen är en fördel med det nya systemet också att telefonens ringsignal inte ljuder i hälsocentralen hela dagen utan att samtalen bara syns på datorskärmen och aviseras av en diskret signal.

Brist på utrymme i Kimito

Ett orosmoment finns ändå på hälsocentralens himmel och det är att alla skötare inte har egna arbetsrum vid Kimito hälsocentral.

För att skötaren ska kunna diskutera ostört med klienter som hon eller han ringer upp behövs ett eget rum.

Från hälsocentralens sida önskar man sig större och ändamålsenligare utrymmen vid Kimito hälsocentral. En utvidgning av hälsocentralen planeras som bäst men när en eventuell utvidgning blir av är oklart.
- Nu måste vi försöka lösa problemet med att bygga en mellanvägg i ett av rummen, säger Ulla Rahkonen.

Ett modulhus vid Kimito hälsocentral har också diskuterats men enligt Niklas Guseff som är ordförande för omsorgsnämnden ser politikerna ogärna att man satsar på ett modulhus. Det blir dyrt och enligt Guseff är det viktigare att satsa på att hitta en bestående lösning.

Vid Dalsbruks hälsocentral råder det ingen utrymmesbrist men enligt Rahkonen är det inte ändamålsenligt att koncentrera telefonrådgivningen till Dalsbruk eftersom det måste finnas skötare vid båda hälsocentralerna och meningen är att alla skötare ska kunna kunna erbjuda telefonrådgivning då när de inte är upptagna med annat.