Hoppa till huvudinnehåll

Åbo stads ekonomi går sakta nedåt

Revisionnämndenordförande Martti Wallasvaara skakar hand med stadsfullmäktiges ordförande Seppo Lehtinen.
Revisionsnämndens ordförande Martti Wallasvaara och fullmäktigeordförande Seppo Lehtinen. Revisionnämndenordförande Martti Wallasvaara skakar hand med stadsfullmäktiges ordförande Seppo Lehtinen. Bild: Yle/Christa Mäkinen martti wallasvaara

Åbo stads ekonomi går fortsättningsvis nedåt men det finns också positiva saker att lyfta fram, det är sammanfattningen av Åbo stads ekonomiska situation år 2012. Revisionsnämnden överlämnade sin rapport till stadsfullmäktiges ordförande i dag.

Det går stadigt nedåt, säger revisionsnämndens ordförande Martti Wallasvaara. Situationen är dock den samma i alla kommuner, man klarar alltså inte av att täcka utgifterna med inkomstbeskattningen.

Ingen förändring mot det bättre finns i sikte. Enligt Wallasvaara innebär det att man inte kan fortsätta som tidigare, utan man behöver en strukturförändring för finansieringen och servicesverksamheten.

Men det finns också en hel del positiva signaler i Åbo stads ekonomi.

- Den nya verksamhetsmodellen inom staden har varit en lyckad förändring, basservicesektorn lyckades förutsäga sina kostnader och inskaffnings- och logistiktjänsterna har utvecklats bra, säger Wallasvaara.

Åbo bolagiserar

En trend inom Åbo stad som enligt Wallasvaara behöver hållas under uppsikt är bolagiseringen av en del verksamhet, senast nu stadsteatern som blir ett bolag vid årsskiftet. Det är ännu för tidigt att säga hur bolagiseringstrenden fungerar, tanken är att verksamheten ska bli mer effektiv, men samtidigt tappar staden insyn verksamheten.

- Om det går bra för bolagen går det bra för staden, om det går dåligt ligger det på ägarens axlar, alltså staden.

Läs också

Nyligen publicerat - Åboland