Hoppa till huvudinnehåll

Europeisk rapport: Kvinnor tar färre risker i trafiken än män

När får jag sätta mig vid ratten?
Kvinnor är försiktigare i trafiken. När får jag sätta mig vid ratten? Bild: YLE:Tiina Karjalainen bilkörning

Kvinnor tar färre risker och har en mer positiv attityd till trafikregler och säkerhet än män, enligt en rapport från den Europeiska trafiksäkerhetsmyndigheten ETSC.

Bild: Yle/Lotta Sundström bilar,Åbo

Dödsfallen skulle minska med 20 procent om alla betedde sig på samma sätt som kvinnorna i trafiken, fastslås i rapporten.

Vid dödsolyckor är det klart oftare en man som sitter bakom ratten, medan kvinnor löper klart större risk att dö som fotgängare eller medpassagerare.

Mellan 2001 och 2011 dog 358 000 män och 113 000 kvinnor i trafiken i EU. Under de senaste åren har trafikolyckorna minskat en aning.

80-märke på bil 1989.
80-märke på bil 1989. Bild: Yle 80-märke

"Unga män vill visa att de kan köra"

Skillnaden mellan könen i trafiken syns också i Finland. År 2011 dog 211 män och 81 kvinnor i trafikolyckor. Enligt Sami Mynttinen vid Trafiksäkerhetsverket Trafi är körstilen orsak till mäns olycksbenägenhet.

− Särskilt unga män vill visa hur bra de kan köra. Kvinnor saknar oftast det här behovet, säger Mynttinen.

Läs också