Hoppa till huvudinnehåll

Lojo psykvårdsbygge får vänta

Fagernäs sjukhus i Lojo
Fagernäs sjukhus ser ut att få betjäna flera år till. Fagernäs sjukhus i Lojo Bild: HNS fagernäs sjukhus

Det väntade psykiatribygget i Lojo läggs på is.
Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt har svårt att klara ekonomin och styrelsen beslöt därför i dag att stryka nästan 100 (92) miljoner euro ur planerade investeringar.

Den största enskilda strykningen gäller Lojos planerade nybygge för psykiatri, fysiatri och rehabilitering. Styrelsen beslöt inte när bygget kan bli aktuellt.

HNS styrelsebeslut innebär att hela HNS under åren 2013 - 2016 investerar knappt 500 (488) miljoner euro.

De psykiatriska vårdplatserna i Lojo finns i dag på Fagernäs gamla sjukhus som upplevs vara oändamålsenligt och föråldrat för modern psykiatri.

Varningsklockorna började ringa under våren då HNS ville skära i antalet vårdplatser i nybygget. Lojos planer var långt hunna och projektet hade redan konkurrensutsatts men HNS drog i handbromsen.

Läs också

Nyligen publicerat - Västnyland