Hoppa till huvudinnehåll

Ny omgång om Kimitoöns avloppsrening

Avloppsvatten brusar fram.
Avloppsvatten brusar fram. Bild: Yle/ Monica Forssell avloppsvatten -- behandling,vatten,avloppsrening

Det var för två år sedan som öns dåvarande politiker beslöt att avloppsreningen i kommunen bör koncentreras till Dalsbruk. I samband med centraliseringsbeslutet slog man också fast att det renade avloppsvattnet helst ska ledas till en avloppsvåtmark och först efter det ut i havet.

Vattenverkets direktion gavs i uppdrag att börja planera en avloppsvåtmark.

Enligt Anders Laurén (Sfp) har någon planering ändå inte inletts utan det har bara gjorts utredningar kring vad det skulle kosta att anlägga en våtmark.

Därför föreslog Laurén att kommunstyrelsen bereder ärendet på nytt. Lauréns förslag vann över kommunstyrelsens förslag med rösterna 14-13.

Kommunstyrelsens förslag var att en avloppsvåtmark inte byggs men att reningsverket i Dalsbruk effektiveras.

Själva våtmarken diskuterades nästan inte alls på mötet utan alla verkade överens om att den blir för dyr. Men var vattnet från Tyska holmens reningsverk ska släppas ut är en fråga som politikerna vill ta ställning till.

Många mänskor motsätter sig en centralisering av avloppsreningen till Dalsbruk för att den mängd renat avloppsvatten som rinner ut i Falköfjärden kommer att fördubblas.

Enligt tjänstemännens uträkningar skulle hela Kimitoöns utsläpp i havet ändå minska rejält om avloppsreningen koncentrerades till Dalsbruks reningsverk. Det här eftersom Tyska holmens reningsverk är mycket bättre än de som finns i Lammala och Kimito.

Rösterna föll ytterst jämnt i kommunfullmäktige och inom Svenska folkpartiet gick åsikterna isär. Bland annat Henry Engblom ansåg att det behövs ett varv till angående avloppsfrågan och att en ny diskussion kunde rensa luften på ön.

Partikamraten Annalena Sjöblom tror däremot att en ny diskussion bara kommer att skapa oro.

Fri Samverkan föreslog genast i början av fullmäktigebehandlingen att hela frågan tas om eftersom utgångsläget nu är ett helt annat då avloppsvåtmarken inte är aktuell. Då FS förslag ställdes mot Lauréns förslag förlorade FS förslag ändå med rösterna 10-16.

Avloppsfrågan tas sannolikt upp i kommunstyrelsen i augusti och kommer efter det igen till kommunfullmäktige.