Hoppa till huvudinnehåll

Ännu en polsk gipsläcka vid Östersjön

Gödselkoncernen Azoty Tarnows fabriken ligger ett stenkast från staden Police och precis intill floden Oder. gipshög

I nordvästra Polen ligger en gödselfabrik som kan vara en av de största riskerna med tanke på att skydda Östersjön. Fabrikens gipshög är fem gånger större än den omtalade högen i Gdansk.

Enligt en finländsk rapport är det möjligt att det läcker ut 170 ton fosfor i Östersjön från fabrikens gipshög.

Vi har jobbat hårt för att avfallsberget inte ska skada miljön, säger Krzysztof Klein, chef för teknisk säkerhet vid fabriken i Police. gipshög
Gödselkoncernen Azoty Tarnows fabriken ligger ett stenkast från staden Police och precis intill floden Oder. Fabrikens gipsavfallsberg är det största kring Östersjön. Här finns omkring 90 miljoner ton gipsavfall, det är fem gånger mer än i den omtalade gipshögen i Gdansk.

Samma siffror tolkas olika

Siffrorna framgår från konsultbolaget Pöyrys rapport som har gjorts på begäran av John Nurminens stiftelse. Rapporten baserar sig på de polska myndigheternas uppgifter.

Krzysztof Klein, chef för teknisk säkerhet vid fabriken i Police, säger ändå att fabrikens egna mätningar, det vill säga de siffror de har gett åt samarbetsorganet Helcom, inte pekar på att fosfor skulle läcka från högen. Klein är förvånad över att rapporten presenterar fabriken i ett så dåligt ljus.

- Jag är väldigt ledsen eftersom vi har jobbat hårt för att gipsavfallsberget sköts enligt miljöföreskrifterna och så att högen inte skulle skada miljön, säger Klein då Yle Nyheter träffar honom vid gipshögen.

Enligt Klein härstammar den fosfor fabriken släpper ut i vattendrag endast från vattenreningsverket där allt vattnet från gipshögen behandlas.

- Våra mätningar visar att föroreningarna från gipsberget är minimala, säger Klein.

Enligt Marjukka Porvari vid John Nurminens stiftelse är det ändå omöjligt att en så stor gipshög inte skulle läcka. Mindre högar i Finland läcker också små mängder fosfor.

Gipsberget omringas av diken. Därifrån pumpas förorenat vatten till vattenreningsverket. gipshög

”Lokala miljöinspektörer vet bäst”

På miljöministeriet i Warszawa har man ingen närmare information om en möjlig fosforläcka vid fabriken i Police.

Ministeriets viceminister Beata Jaczewska berättar att det är provinsernas lokala miljöinspektörer som i sista hand ansvarar för till exempel gödselfabrikernas miljöinverkan.

- Jag litar på de lokala inspektörerna. Formellt har de ansvaret, juridiskt har naturligtvis företagen ansvaret för miljön, säger viceminister Beata Jaczewska.

I praktiken innebär systemet att de lokala miljöinspektörerna årligen rutinmässigt rapporterar till ministeriet om inget anmärkningsvärt händer enligt de lokala inspektörerna.

Inget extra skydd runt gipshögen behövs

I rapporten till John Nurminens stiftelse rekommenderas vertikala murar i jorden under gipshögen för att hindra eventuella läckor ut i grundvattnet.

Vid fabriken i Police anser man ändå inte att det är nödvändigt.

- Vårt system som består av diken är effektivt. Det kan vi bevisa med våra mätningar. Det finns mätare i dikena så att vi kan följa med läget. Vi har fått beröm av ett amerikanskt miljöforskningsinstitut och systemet är certifierat, säger Klein.

Vid den omtalade avstängda gipshögen i Gdansk finns inte heller murar under avfallshögen.

I nuläget finns ingen klar EU-lagstiftning för hur avfall från gödselfabriker ska förvaras.

Läs också:
"Tandläkarna vet varifrån vi kommer"
Bakgrund: Berg av slaggämnen från gödselfabrik