Hoppa till huvudinnehåll

Avhandling: Ingen är digitalt infödd

Bild: Yle distansarbete

Enligt en avhandling på digitala världar använder unga virtuella världar för underhållning. Magister Jani Merikivi anser att begreppet digitala infödingar är missvisande.

Så kallade digitala infödingar är barn födda efter 1980-talet som är vana medieanvändare.

Avhandlingen granskas på handelshögskolan vid Åbo universitet.

Jani Merikivi som skrivit avhandlingen tycker att begreppet digitala infödingar är missvisande. Skaparna satsar på att världarna ska vara så lätta att använda som möjligt. Till exempel finns det webbsidor som är menade för barn. Därför är det inte självklart att de nya generationerna är mer utvecklade då det kommer till medianvändning.

Korta sociala kontakter

Merikivi märkte också att ungdomar inte upplever att de digitala världarna är sociala, även om vissa av dem betonar social växelverkan. I sin avhandling koncentrerade han sig på virtualvärlden Habbo Hotel.

- Även om användarna diskuterar med varandra är kontakterna relativt korta. Användarna skapar inte långvariga relationer med varandra.

Enligt Merikivi använder ungdomarna de virtuella världarna främst för underhållning.

Den digitala sammanhållningen växer ändå. År 2008 upplevde var femte 16-29-åring att de var en del av en betydelsefull virtuell gemenskap. I fjol var samma siffra 54 procent. Facebook och Twitter antas ha höjt siffran märkbart.

Dör inte ut

Merikvi tror ändå att de virtualla världarna som fokuserar på spel, till exempel World of Warcraft överlever.

Han tycker att man ska fokusera mer på det sociala än på det tekniska då man talar om digitala infödingar.

Enligt Merikivi är det inte längre frågan om förhållandet mellan användaren och datorn, nuförtiden medverkar även andra användare.

- Vi ger hela tiden ut information om oss själva, till exempel då vi lyssnar på musik eller klickar in oss på någon webbsida. Internet har alltid varit socialt.

Läs också