Hoppa till huvudinnehåll

Stuvarna har mindre jobb i Hangö hamn

Hangö hamn
Hangö hamn Bild: Yle/Minna Almark hangö hamn

Allt mindre papper lastas i Hangö hamn. Det syns bland annat genom att långtradartransporten fortsätter att öka. Den här våren har transport på gummihjul gått upp med 32 procent den här våren, medan tågtrafiken fortsätter att minska.

Enligt hamndirektören Paavo Lyytikäinen är det bland annat de kommande svaveldirektiven som påverkar situationen i det här fallet.

- Många transportbolag börjar förbereda sig för reglerna om svavelutsläpp som planeras till 2015 och därför väljer den kortaste sjövägen till Europa, eftersom den också blir den billigaste, säger han.

Enligt Lyytikäinen är det svårt att säga hur de kommande svaveldirektiven kommer att påverka hamnverksamheten och exporten överlag. Han tror bland annat att det kan bli vanligare med långsamma fartygstrasporter på grund av direktiven.

Stuverifirmorna påverkas

Det faktum att tågtransporten till hamnen hela tiden minskar gör att det finns mindre lastningsarbete eftersom långtradarna inte kräver lika mycket hantering.

Därför är det är stuverifirmorna som i högre grad påverkas av att allt mera papper transporteras med bilar i stället för med tåg. Stuverifrman Stevedorings vd Esa Torstensson säger att hanteringen av till exempel pappersfabriken Sappis produkter har minskat med 28 procent jämfört med samma tidpunkt förra året. Men samtidigt påpekar han att hanteringen av andra pappersprodukter som kartong har ökat i samma utsträckning.

Tågtrafiken borde öka

Timo Sjösten
Timo Sjösten Timo Sjösten Bild: Yle/Minna Almark hamnmästare

Men trots att den ökade biltransporten är en positiv sak för Hangö hamn, så hoppas den nya hamnmästaren Timo Sjösten ändå på att tågtrafiken kunde få en större roll.

- VR spelar en viktig roll och jag hoppas att elektrifieringen av Hangö-Hyvingebanan skulle ske så snabbt som möjligt, så att vi får ner varorna till Hangö hamn utan att byta lok. Jag skulle gärna se att järnvägen utnyttjas effektivare än dag, säger han.

Enligt Sjösten skulle det innebära möjligheter att få varor till Hangö hamn från längre håll, till exempel norrifrån. Det är ett sätt att transportera mera och tunga varor, påpekar han.

Också hamndirektören Paavo Lyytikäinen understyrker att elektrifieringen av Hangö-Hyvingebanan borde ske så snabbt som möjligt - både av ekonomiska och miljömässiga orsaker. Och helst skulle också andra aktörer än VR få komma in i bilden.

- Konkurrensen är ju redan fri, men åtminstone här har vi inte sett några nya aktörer, säger han.

Enligt Lyytikäinen skulle ökad konkkurrens ge billigare priser, vilket alltid är en fördel.

Paavo Lyytikäinen
Paavo Lyytikäinen. Paavo Lyytikäinen Bild: Yle/Minna Almark hamdirektör

Koverhar hamn nästa?

En av de största utmaningarna för Hangö hamn just nu är att hitta nya områden där man kunde bedriva hamnverksamhet. Blickarna riktas mot Koverhar, där FN-Steel hade sin hamn. Enligt hamndirektören Paavo Lyytikäinen skulle det ge nya möjligheter att bedriva affärsverksamhet.

- Vi är mitt i staden och vårt miljölov begränsar vilka varor vi kan hantera här och därför kunde vi hitta nya möjligheter någon annanstans, säger han. I den nuvarande hamnen måste alla varor vara färdigt packade.

Lyytikäinen menar att en hamn mitt i skogen - som den i Koverhar - lämpar sig utmärkt för varor som luktar och som för oljud. Det vill säga sådana varor som inte kan hanteras i Hangö hamn.

Läs också