Hoppa till huvudinnehåll

Vattentornet i Ekenäs granskas

Bild: Yle/Christopher Marins contesta,Raseborg,Ekenäs

Ekenäs vattentorn granskas grundligt som bäst.
Tornet besiktas på grund av att det är av samma typ som det som rasade i november ifjol i Jyväskylä och det har dessutom synliga sprickor. Då analyserna av provtagningarna är färdiga ska sedan en reparationsplan göras upp.

- Vi behöver förstärka och bygga en ny regnrock på det här tornet. En regnrock är alltså ett vattenskydd för betongen, det är ju vatten och köld som är orsaken till att betongen försvagats. Må det inte hålla sedan i ytterligare 30 år, säger vattenverkets chef i Raseborg, Tom Törnroos.

Företaget Contesta granskar tornet och de har också granskat andra liknande torn. Bild: Yle/Christopher Marins contesta,Raseborg,Ekenäs

Ingenjörsbyrån Contesta är de som utför granskningarna i vattentornen och de tar betongprover som ska analyseras. Det tar 4-6 veckor. Granskningen beräknas ta 3 dagar, varav tornet granskas två dagar på utsidan och en dag på insidan. In i bassängen går man ändå inte.

- Granskningen kostar 20 000 euro, själva åtgärderna kan röra sig kring flera hundra tusen euro, men det är i dagens läge omöjligt att säga hurudana summor det rör sig om.

Den mest intressanta delen är spännringen under bassängen. Det är den som gett vika i Jyväskylä. Spännringen är det är den grova förstärkningen i nedre delen av bassängtornet där snedstöden kommer in. Största risken är där och där syns också sprickor med blotta ögat.

- Men det är bra att komma ihåg att vårt torn här i Ekenäs inte behöver ha samma svagheter som det i Jyväskylä.


Liknande torn som i Jyväskylä finns förutom i Ekenäs också i Borgå och i Iidesalmi.

Ekenäs vattentorn är 30 meter högt och är beläget upp till 65 meter ovanför havsytan. Just nu finns endast tre meter vatten i bassängen, mot normala åtta till åtta och en halv meter, det här för att tornet ska belastas så minimalt som möjligt utan att vattenförsörjningen störs.

- Vi har inte haft några problem av det här, säger Törnroos.

Hela området runt vattentornet är för tillfället ingärdat av säkerhetsskäl.