Hoppa till huvudinnehåll

Misstänkta för brott mot gråhägerbon frikändes

Gråhäger
Om männen hade dömts kunde det ha kostat dem närmare 16 000 euro eftersom varje gråhäger räknas vara värd 841 euro enligt lag. Gråhäger gråhäger

Västra Nylands tingsrätt i Raseborg har friat två män misstänkta för naturskyddsbrott i Ekenäs skärgård våren 2009. De stod åtalade för att medvetet ha förstört upp till 19 gråhägerbon på ön Tvisäcken i Snappertuna.

Det var våren 2009 som utomstående reagerade på ljudet av en motorsåg på Tvisäcken. De upplevde också att antalet gråhägrar i området minskade tydligt.

Oroliga utomstående besökte området som ägs av den ena mannen. Där hittade de fågelbon på marken, kvarlevor av fåglar och äggskal.

De besökte ön på nytt tillsammans med en fågelexpert från föreningen Bird Life. De som besökte ön ansåg på basis av stubbar och andra bevis att upp till 19 gråhägerbon hade förstörts då träd fälldes på platsen.

De tog också fotografier från området.

Vinden tog träden

Den ena frikände mannen äger området medan den andra mannen var anställd för att utföra arbeten i området.

De tidigare misstänkta hänvisade till att hård vind ibland har blåst ner bon ur träden och att hård vind också har fällt en hel del träd i området.

En stor del av skogen som har röjts i området har också fällts tidigare än våren 2009.

De träd som åtgärdades våren 2009 var i huvudsak vindfällen och träd som var skadade - bland annat har hägern genom att häcka i träden skadat trädtoppen.

Markägaren lät bygga en brygga vid området och till den användes granvirke och inte tall. Hägern häckade i tallar i området, sägs i domslutet.

Tingsrätten tror markägaren

Tingsrätten anser på basis av fotografier från platsen att det inte går att säga när fåglarna på platsen har dött. Rätten anser också att de stubbar som finns på fotografier från området tyder på att träden har fällts betydligt tidigare än samma vår.

På området fanns inte heller grenar eller annat typiskt för en plats där man har fällt många träd och 19 träd är en ansenlig mängd, säger tingsrätten i sin friande dom.

Böter för andra brott

Helt utan straff blev rättegången ändå inte.

De båda männen frikändes helt när det gäller anklagelserna för naturskyddsbrott. Men den man som hade anställts för att utföra arbeten på Tvisäcken dömdes till böter för brott han utförde i våras i Vanda.

Han dömdes till 45 dagsböter för lämnande av oriktiga personuppgifter, förfalskning och förande av fortskaffningsmedel utan behörighet.

Mannen hade tagit en annan persons körkort och satt sin bild på körkortet. Då polisen stannade honom gav han det falska körkortet till polisen. Dessutom saknade han själv giltigt körkort.

Läs också