Hoppa till huvudinnehåll

Orenat avfallsvatten rann ut i Kervo å

Det populära ölflytet ordnas på Kervo å. Bilden är från 2011. Bild: Yle kaljakellunta

Läckan upptäcktes nära Alatalontie i Mariefors i Tusby.

Tusby vattenförsörjningsverk har lokaliserat och reparerat skadan. Avfallsvatten rinner inte längre ut i ån.

Utsläppet berodde på ett sprucket avloppsrör.

Höjda bakteriehalter

Avfallsvattnet har fått bakteriehalterna i Kervå å att stiga. Utsläppet påverkar vattenkvaliteten i ån ännu en tid framåt.

Hushåll inom verkningsområdet som får sitt vatten från egen brunn har fått information om eventuella åtgärder de borde iaktta.

Miljöcentralen har uppmanat invånarna i grannskapet att ta hänsyn till utsläppet, till exempel gällande att bada i ån.

Det är ännu oklart om det behövs några vidare åtgärder för att rena området. Myndigheterna följer med vattenkvaliteten i ån och hushållsvattnet i området.

Läs också

Nyligen publicerat - Huvudstadsregionen