Hoppa till huvudinnehåll

Muddringsmassor får dumpas i Erstan

Bild: YLE/Nina Bergman stiltje

Åbo hamn har fått tillstånd att dumpa muddringsmassor utanför Notgrund i Erstan.

Åbo hamn vill utveckla området i Pansio och ska bygga en ny kajplats för roro-fartyg. Farleden till hamnen i Pansio ska också göras djupare. Regionförvaltningsverket har nu gett ett miljötillstånd, som möjliggör arbetet. Enligt miljötillståndet får Åbo hamn dumpa cirka 350 000 kubikmeter muddringsmassa i Erstan.

Enligt Regionförvaltningsverket är muddringsarbetet ett viktigt sätt att utveckla verksamheten i Åbo hamn. Regionförvaltningsverket konstaterar också att muddringen inte medför betydande skador för Naturaområdet på Runsala.

Miljögifterna oroar yrkesfiskare

De åtgärder som hamnen vidtar för att minska på miljöskadorna är också tillräckliga enligt Regionförvaltningsverket. Det yttersta lagret av bottensedimentet, som kan innehålla miljögifter, lagras i hamnbassängen i Pansio så att det inte utgör en fara för miljön.

Miljötillståndet är i kraft till 2019.

Tvisten om dumpningen av muddringsmassorna har pågått redan länge. Fiskeföreningen i Airisto-Velkua har motsatt sig planerna. Yrkesfiskarna är bland annat bekymrade över att muddringsmassorna dumpas intill ett viktigt lekområde för strömming.

"Muddringen viktig för Åbo hamn"
Fiskeorganisation oroad över muddringar

Läs också