Hoppa till huvudinnehåll

Ny behandling av schizofreni

En man tar ett piller
En man tar ett piller Bild: Yle/Ludovic di Orio naturläkemedel

Läkemedlet famotidin, som använts som medicin mot magsår och sura uppstötningar, kan minska symptomen hos personer som lider av schizofreni visar en studie vid Helsingfors universitet.

Man har upptäckt att histaminsystemet i hjärnan kan vara centralt för behandlingen av psykoser. Upptäckten kan i sin tur leda till utvecklandet av en helt ny klass av psykosmediciner tror man på Helsingfors universitet.

En arbetsgrupp under ledning av professor Jesper Ekelund från psykiatriska kliniken vid Helsingfors universitet visade att mycket stora doser av famotidin minskar symptomen hos personer med schizofreni.

Famotidin har använts som medicin mot magsår och sura uppstötningar sedan 1980-talet.

- Symptomen hos personer med schizofreni började minska redan efter en vecka och nådde statistisk signifikans efter fyra veckor. Försökspersonerna förhöll sig också positivt till medicineringen, berättar Ekelund.

Trettio personer som insjuknat i schizofreni deltog i undersökningen. Patienterna hade varit på sjukpension i åtminstone fem år och delades slumpmässigt upp i famotidin- och placebogrupper. Av de patienter som intog famotidin lindrades allas symptom inom fyra veckor, medan symptomen hos de som fick placebo inte förändrades.

Schizofreni är den vanligaste och allvarligaste psykossjukdomen som ligger bakom över hälften av alla vårddygn på psykiatriskt sjukhus.

Läs också