Hoppa till huvudinnehåll

Osäkert vad KWH:s och Uponors fusion medför

Arkivfoto Bild: Roy Fogde kwh pipe

Från och med i dag, den 1 juli, är KWH-pipe och Uponor ett och samma företag. Men vad det innebär för produktionen i Vasa är inte klargjort.

Peter Höglund Bild: Yle/Joni Kyheröinen peter höglund

- Den lågkonjunktur som började 2008 har inte tagit slut. Tyvärr har inte staten och kommunerna pengar till att bygga ut avloppsnäten och vattenledningarna, säger KWH:s koncernchef Peter Höglund, när han klargör för bakgrunden till fusionen.

- Det betyder att hela branschen är i kris, fortsätter Höglund.

Fusionen mellan KWH Pipe och Uponor är ingen ny tanke, den har diskuterats i över ett par års tid.

- Det var en lång process där vi utredde vem som ska göra vad och vem som ska vara huvudägare, säger Höglund.

Tidigare i år satte konkurrensverket stopp för fusionen men i maj gav marknadsdomstolen grönt ljus.

KWH:s andel i det nya bolaget, Uponor Infra, är knappa 45 procent. Höglund är ändå nöjd med situationen.

- Vi har ett långt aktionärsavtal som reglerar våra möjligheter att påverka bolaget.

Vad betyder den här fusionen för KWH-pipe i Vasa?

- Det återstår att se. Före den 1 juli när det nya bolaget inleder sin verksamhet får vi inte diskutera med motparten av konkurrensskäl.

Vasa är en stark bas

Höglund tror ändå att Vasa som produktionsort har en stark ställning.

Du tror inte att det finns risk för personalnedskärningar?

- Det är för tidigt att säga. Men vi kan tvingas till reduktion av personalen beroende på hur marknaden utvecklas.

Såväl KWH-pipe som Uponor har en överproduktion i dagens läge. Om fusionen uteblivit skulle nedskärningar med säkerhet gjorts enligt Höglund.

I Vasa tillverkar KWH polyetenrör för vattenavlopp och dräneringsrör. Därtill tillverkar man fjärrvärmerör, något man saknar på Uponor.

I dag börjar det operativa arbetet och på fredag tar det nya bolaget ställning till de första planerna på hur man ska utveckla verksamheten och hur de två organisationerna ska smältas samman.

En VD har man hunnit utse. Han heter Sebastian Bondestam och är anställd av Uponor.

Var huvudkontoret ska finnas är inte heller klart. Men Höglund gissar att det blir i Helsingfors i samband med Uponors nuvarande kontor.

I dagsläget har KWH-pipe i Vasa cirka 350 anställda. Personalstyrkan har minskat något sedan lågkonjunkturen fick sin början 2008.