Hoppa till huvudinnehåll

Svensk fästingexpert: Skjut hjortdjur för att bli av med fästingar

Rådjur finns i nästan hela Finland.
Rådjur finns i nästan hela Finland. Bild: YLE/Public domain hjortdjur

Om man skjuter av ett stort antal rådjur kommer risken för fästingburna sjukdomar att minska. Det säger den svenska fästingexperten och professorn Thomas Jaenson vid Uppsala universitet.

Professor Thomas Jaenson vid Uppsala universitet är expert på fästingburna sjukdomar. Han och flera andra svenska fästingforskare håller med om att en ökning av rådjursstammen under de senaste 50 åren bidrar till att antalet fästingar ökar i Sverige.

- Det är inte lämpligt att ha så mycket rådjur som producerar fästingar i områden där människor vistas. Man borde försöka få jägarna att minska på rådjurspopulationerna, anser Jaenson.

I Sverige finns för tillfället 300 000 rådjur och Jaenson skulle vilja minska mängden rådjur till 100 000.

I Finland är rådjursstammen mycket mindre än i Sverige. Fallen av fästingburna sjukdomar är också färre hos oss än i Sverige, trots att de ökat under de senaste tio åren. Man uppskattar att det finns omkring 30 000 rådjur och drygt 35 000 vitsvanshjortar i Finland. I fjol drabbades 2 000 - 3 000 personer av borrelios och 30-40 personer av TBE i Finland.

Jaenson menar att hjortdjuren bidrar till spridning av fästingburna sjukdomar åtminstone på vissa områden i Finland:

- Rådjurs- och vitsvanshjortspopulationerna är koncentrerade till vissa områden. Särskilt i södra och sydvästra Finland där det finns gott om hjortdjur förekommer det ju också mycket borrelios och TBE.

Finland och Sverige kan inte jämföras, säger viltforskare

Mikael Wikström som är hjortdjursförvaltningsexpert vid Finlands viltcentral anser att det inte går att jämföra hjortdjurens roll som spridare av fästingburna sjukdomar i Sverige och Finland.

- Hos oss är tätheten av hjortdjur mycket mindre än i Sverige. Dessutom har vi fler rovdjur som äter hjortdjur här. I Finland har vi ett lodjursbestånd som har ökat under de senaste 20 åren. Antalet lodjur begränsas mycket kraftigare i Sverige än hos oss. Det här har lett till en situation där en del jaktlag inte alls kan jaga hjortdjur för att de är för få. Visst har hjortdjur fästingar, men vi har inte råd att minska på bestånden, säger Wikström.

Många orsaker till att fästingburna sjukdomar ökar

Fästingexperter är överens om att det finns många orsaker till att fallen av borrelios och TBE ökar i Finland och Norden. Klimatförändringen är enligt de flesta forskare den viktigaste orsaken. Det är inte bara hjortdjur som bidrar till att fästingar sprids. Fåglar och gnagare sprider också fästingar effektivt.

Jaenson känner väl till att det finns många bidragande orsaker till att fästingburna sjukdomar ökar. Han vill ändå att människor vet att det finns ett samband mellan hjortdjur och fästingburna sjukdomar. Ett rådjur eller en vitsvanshjort kan bära på tusentals fästingar. Fästinghonorna behöver dessutom ett stort djur att suga blod ur för att kunna föröka sig; vitsvanshjortar och rådjur är lämpliga vid förökningen, säger Jaenson.

- Jag tycker att det är viktigt att man för fram också de verkligt negativa verkningarna som hjortdjuren har i.o.m. att de så att säga producerar mängder av fästingar.

Läs också