Hoppa till huvudinnehåll

Domstol gav tummen ner för skarvjakt

Skarvar i Kantlax, Munsala
Skarvar i Kantlax, Munsala Bild: YLE/Jan Jacobson kantlax

Yrkesfiskare i Åboland får inte skjuta skarv. Åbo förvaltningsdomstol har förkastat de besvär som flera föreningar lämnade in.

Besvären gällde det beslut som Närings-, trafik- och miljöcentralen fattade tidigare. Gullkrona jaktförening och Nagu fiskeförening ansökte om att få skjuta drygt 400 skarvar i Åbolands skärgård. Enligt föreningarna orsakar skarvarna betydliga skador för yrkesfisket, då fågeln äter bland annat gös och abborre. NTM-centralen gav ändå inget tillstånd för jakten, eftersom föreningarna inte kunde ge konkreta bevis för hur fågeln stör yrkesfisket.

Föreningarna ansåg också att en av tjänstemännena som fattade beslutet borde ha jävat sig, eftersom han är aktiv i flera ornitologföreningar.

Enligt förvaltningsdomstolen var NTM-centralens motiveringar tillräckliga och tjänstemannen var inte heller jävig.

Även fiskeföreningarna i Sastmola, Björneborg och Luvia ville ändra på NTM-centralens beslut om skarvjakt. Föreningarna ville skjuta 200 fåglar, vilket NTM-centralen inte gav tillstånd för. Även det besväret förkastades i förvaltningsdomstolen.

Bild på skarv.
Bild på skarv. Bild: YLE/Carmela Johansson fosfor

Besvikelse bland yrkesfiskare

Yrkesfiskare i Åboland upplever både uppgivenhet och frustration över förvaltningsdomstolens beslut.

-Jag är inte överraskad. Beslutet följer myndigheternas tidigare linje i frågan, säger Stefan Mickelsson i Nagu.

Börje Öhman, också i Nagu, döljer inte sin frustration när Yle Åboland ringer upp honom och berättar om domstolsbeslutet.

-Jag hade faktiskt små förhoppningar på att domstolen skulle bevilja ett antal skjutlov den här gången, säger Öhman.

Öhman tycker det är obegrilpligt att skarvens mynidhgetsskydd är så starkt i Finland, då också Sverige tillåter jakt på skarven med stöd av EU:s undantagstillstånd.

-Det verkar vara andra värden än det sunda förnuftet som råder hos de myndigheter som vill förbjuda jakt, menar Öhman.

Hufvudstadsbladet var först ute med nyheten.

Läs också