Hoppa till huvudinnehåll

Mer öppenhet inom läkemedelsbranschen

Läkare skriver ut recept
Läkare skriver ut recept Bild: Tiina Karjalainen / Yle hyrläkare

Läkemedelsbranschen vill förbättra sitt skamfilade rykte genom att sammanställa ett register över bland annat arvoden och resor som betalats till läkare. Registret ska finnas på nätet år 2016.

Då registret offentliggörs kommer det att innehålla information om ekonomiskt samarbete mellan läkare och läkemedelsbranschen från 2015. Den europeiska läkemedelsindustrins takorganisation EFPIA är initiativtagaren bakom registret.

Registret kommer att innehålla information om alla läkare som har fått någon form av arvode eller ersättning av läkemedelsföretag, också summorna offentliggörs. Dessutom kommer det att offentliggöras om läkarna har deltagit i något av läkemedelsbranschens undersökningar eller evenemang.

Det är ännu oklart om de finländska konsumenterna får tillgång till ett heltäckande register, eller om alla femtio företag som hör till den finländska branschorganisationen Lääketeollisuus ry upprättar egna register. Båda lösningarna har sina för- och nackdelar.

Enligt Laura Labart, expert på Lääketeollisuus ry, är skilda register att föredra eftersom läkarnas rättssäkerhet främjas då färre mellanhänder kommer åt informationen. Däremot hävdar Markku Myllykangas, som är professor i hälsosociologi, att 50 olika databaser knappast skulle vara ändamålsenligt för konsumenterna.

Också den finländska lagstiftningen kan bli ett problem. Enligt lagen måste man nämligen be läkarna om tillstånd för att få samla information om dem i ett register.

Läkemedelsföretagen har anklagats för att muta läkare och fabricera sjukdomar för att sälja mera mediciner. I fjol dömdes en amerikansk läkemedelsjätte till miljardböter för olika sorters fusk.

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes