Hoppa till huvudinnehåll

Torghörnet får byggas om

Bild: YLE/Nina Bergman banken

Åbo förvaltningsdomstol förkastade besvären gällande detaljplanen för torghörnet i Åbo.

Enligt förvaltningsdomstolen fattades beslutet på ett korrekt sätt i stadsfullmäktige. Frågan utreddes också grundligt. Planändringen uppfyller alla krav på att bevara vissa värden i omgivningen samt kraven på en hälsosam, säker och trivsam levnadsmiljö, konstaterar förvaltningsdomstolen.

Åbo stadsfullmäktige godkände planändringen för torghörnet i korsningen av Köpmansgatan och Eriksgatan i december. I planen skyddas Turun Sanomat-huset, Ålandsbanken-huset och Cafe Noir-huset, medan trähusen inte skyddas.

Föreningen Vårt Åbo och några invånare vid bostadsaktiebolaget bredvid torghörnet besvärade sig över planen. Man får besvära sig över beslutet hos högsta förvaltningsdomstolen, om högsta förvaltningsdomstolen ger besvärstillstånd.

Höghus får byggas i torghörnet
Politiker oense om torghörnet
Nya torghörnet i Åbo tar form

Läs också