Hoppa till huvudinnehåll

Båtslipen som blev kaffeved

I Södra viken i Ekenäs, mellan Barkens udde och Ramsholmen, finns Gåsören. I dag står ön tom, men en gammal husgrund och lite metallskrot på marken vittnar om tider då ön myllrade av aktivitet. Fram till 1954 fanns det en båtslip på Gåsören.


Det är svårt att ta sig ut till Gåsören som i dag omges av ett tätt, flera meter brett vassbälte. En vildvuxen bank mellan Ramsholmen och Gåsören förbinder ändå ön till fastlandet.

- Förr kom man med pråmar från skärgården och tog vassen till djurfoder, men nuförtiden får vassen växa helt fritt, berättar Göran Wikström.


Göran Wiktström, som är uppvuxen i Ekenäs skärgård, åkte ofta förbi Gåsören som barn.

- Vi kom ofta in till S-viken, som vi kallar det, för att köpa petroleum. Det är 50-tals drömmar, minns han.


Gåsören är knapp en hektar stor, uppskattar Werner Orre, som sedan liten har rört sig en del ute på ön.

- Jag har också hört en del historier om den här platsen då jag har diskuterat med äldre Ekenäsbor, konstaterar han.

Senast för fem år sedan var Werner ute på Gåsören. Han berättar att det sedan dess har kommit mera sly och att björkarna på den gamla ängen har vuxit i rekordtakt.

Kolslagg och metallskenor

Det var en gång...

I sommar besöker Svenska Yle flera bortglömda platser i Svenskfinland i serien Det var en gång…Här hittar du hela serien!

 • Vad ska hända med Svidja slott?
 • Konstnärshuset Albatross i Åbo
 • En kalkpatron och hans fabrik i Virkby
 • Kappsäcksfabriken i Karis
 • Det var en gång: Klostret i Nådendal
 • Spritsmuggling i skärgården
 • Skinnarvik
 • Fyrsamhället på Enskär
 • Ekenäs öl- och porterbryggeri
 • Degerbys kärna Rosenberg
 • Båtslipen som blev kaffeved
 • Här dödades en liten pojke på 80-talet
 • Stålhjärtat som slutade pumpa
 • Dammet ligger på Nickby sjukhus
 • Reporter bryter sig in på Råholmen
 • Här dansade hela Västnyland
 • Nya bastun i Dalsbruk
 • Nars skola i Purmo
 • Munkviken i Pargas
 • Dagbrottet i Pargas
 • Det bortglömda hotellet i Kilo
 • En gång var Folkparken valsernas park
 • Lampan lyser fortfarande på Pernå vapnet
 • Naturen har tagit över på Sågholmarna
 • Du kan komma med egna förslag till bortglömda platser!


  Det som finns kvar av båtslipen i dag är några stenar från byggnadens grund samt en mängd glassplitter från båtslipens fönster. I en hög av någonting som mest liknar metallskrot hittar vi bland annat metallskenor på vilka båtar en gång i tiden har dragits upp.

  Ett kolslagg vittnar också om annan aktivitet på ön. Werner Orre berättar att det en gång i tiden fanns en smedja på ön. Mitt på Gåsören finns bland annat spår av en eldstad.

  Gåsörens båtslip

  År 1938 byggdes en båtslip till Gåsören i vilken 30-40 stycken båtar kunde förvaras inomhus under vinterhalvåret. Ekenäsbon Börje Lindermans far, Anton Linderman, var en av ägarna och initiativtagarna till slipen samt bolaget Ekenäs Båtslip Ab. Anton Linderman, som var guldsmedsmästare i Ekenäs, ägde också den största båten som förvarades i slipen.

  Under kriget mot Ryssland, som inleddes år 1939, fungerade Lindermans båt som sanitärbåt i skärgården.

  - Sårade och stupade transporterades med båten till Snappertuna till sjukhuset, berättar Börje.

  Kriget satte sina spår och våren efter kriget myllrade det av aktivitet ute på Gåsören.

  - Alla skulle reparera sina båtar.

  Ett snöpligt slut

  Vintern år 1954 var förödande för båtslipen på Gåsören. Taket på båtslipen höll inte snömassorna och strax efter nyår rasade taket in.

  - Åtskilliga båtar totalförstördes. Också vår båt brast på mitten och kunde efter det inte längre repareras, minns Börje Linderman.

  Med båtslipen dog också aktiviteten på hela Gåsören ut.

  Vandringsled i framtiden

  I dag är Gåsören ett Natura 2000 naturskyddsområde. Raseborgs stad har planer på att i framtiden bygga en gångbro och vandringsled ut till ön från Ramsholmens parkeringsplats. Leden skulle sedan fortsätta ut till gångstigarna ute på Ramsholmen.

  - Det här skulle förmedla en lite annan bild av naturen här, säger Werner Orre, som är ordförande för den tekniska nämnen i Raseborg.

  Planerna för Gåsören har tagits fram inom EU-projektet Baces. Orre tror att det är sannolikt att projektet förverkligas inom 10 år.

  Läs också