Hoppa till huvudinnehåll

Ny parasitstekelart hittad i Åbonejden

Cotesia autumnatae, parasitstekeln funnen av forskare vid Åbo Universitet, är endast tre millimeter lång. Bild: Ilari E. Sääksjärvi, Eläinmuseo, TY parasitstekel

En tidigare okänd parasitstekelart har påträffats i Åbonejden. Forskare vid Åbo Universitet har gett den namnet Cotesia autumnatae.

Den nya arten hittades i samband med biologiska institutionens lektor Kai Ruohomäkis och universitetslektor Tero Klemolas forskningsprojekt. Arten har tillsvidare påträffats i Nådendal, Maski, Nousis och Vahto.

Parasitstekeln Citesia autumnatae tar sig ut ur en höstmätarlarv. Bild: Tero Klemola, Biologian laitos, TY cotesia autumnatae

Som fullvuxen är Cotesia autumnatae endast tre millimeter lång. I larvstadiet lever den i höstmätarens larver och försvagar därför höstmätarstammen.

Höstmätaren är ett betydande parasitdjur i Lappland där den kan äta fjällbjörkas blad på väldigt vidsträckta områden under de år den frodas. Den nyfunna arten Cotesia autumnatae plågar dock höstmätare endast i söder.