Hoppa till huvudinnehåll

Invånare skeptiska till nytt sophanteringssystem

soptunnor på allmän plats
Näsby sopstation. soptunnor på allmän plats Bild: Yle/Lotta Sundström näsby sopstation

Från och med årskiftet förnyas sophanteringen i Nagu, Korpo och Houtskär. De regionala sopkärlen och fasta avgifterna slopas och man övergår till att ha egna kärl och avgifter som varierar enligt hur mycket man slänger.

Då invånare diskuterade frågan på Houtskärs miljödagar var de kritiska rösterna många. Flera invånare befarade att avgifterna kan stiga i och med att sopkärlen binds till fastigheterna och att omställningen kommer att bli en besvärlig process. Sopbilarnas framfart på småvägar oroade och många sade sig föredra det nuvarande systemet.

Houtskärs miljödag Bild: Yle/Lotta Sundström houtskärs miljödag

Enligt Cati Huhta från Åbonejdens avfallservice måste sophanteringen förnyas trots protester eftersom de regionala sopkärlen som nu används missbrukas.

-Soppunkterna används fel. Man sätter allt mellan himmel och jord i containrarna, sådant som inte går att bränna i brännverket. Som det är nu vi är tvungna att gå igenom innehållet manuellt innan det kan användas.

Utplaceringen av sopkärl skräddarsys under hösten enligt invånarnas behov och önskemål. Man kan ha ett eget kärl eller ett gemensamt med grannen, väglaget eller hela byn. Huvudsaken är att varje fastighet binds till ett specifikt sopkärl.

En enkät har skickats ut till de hushåll som berörs. Huhta uppmanar alla som inte ännu har svarat att göra det så snabbt som möjligt. En ny omgång kommer att skickas ut till dem som inte ännu har svarat.

-Enkätsvaren är inte bindande, de används för att kartlägga behovet. Själva avtalen knyts senare i höst, säger Huhta.

Läs också

Nyligen publicerat - Åboland