Hoppa till huvudinnehåll

Beslutsfattare vill ha visumfrihet med Ryssland

Den ryska tvåhövdade örnen med Kreml i bakgrunden
Den ryska tvåhövdade örnen med Kreml i bakgrunden Bild: Yle Kreml,moskva

Många finländska beslutsfattare vill ha visumfrihet med Ryssland. Det framgår av en mätning som servicefacket PAM har låtit göra bland riksdagsledamöter, kommunfullmäktige, tjänstemän och företagsledare.

Av de tillfrågade förhöll sig nästan hälften, eller 49 procent, positivt till att man från Ryssland kunde resa utan visum till Finland. En femtedel, eller 22 procent, hade en neutral inställning, medan drygt en fjärdedel, eller 28 procent, tog mer eller mindre avstånd från visumfrihet. Företagsledare ställde sig positivast till visumfrihet.

Mätningen gällde hur man borde utveckla turismen till Finland, och de svarande såg möjligheter till tillväxt framförallt i turismen från Ryssland och de asiatiska länderna.

Upp till 60 procent av de tillfrågade tyckte att man bara måttligt hade lyckats utveckla turismen i Finland medan noll procent gav betyget utmärkt, och bara 24 procent tyckte att man hade lyckats väl.

- Turismen ger många arbetstillfällen och är viktig för nationalekonomin. För att öka tillväxten måste även servicen vara på toppnivå, säger PAM:s förhandlingschef Annika Rönni-Sällinen.

Mätningen utfördes av institutet Aula Research och besvarades av 1 768 beslutsfattare.

Läs också