Hoppa till huvudinnehåll

Havsörnsstammen har hållits stabil i Västnyland

Antalet ringmärkta havsörnsungar 2000-2013
Antalet ungar från ringmärkta havsörnar under de 10 senaste åren. Siffran från 2013 kan fortfarande förändras. Antalet ringmärkta havsörnsungar 2000-2013 Bild: YLE/Sofia Lindahl statistik

År 2013 ser ut att bli ett rekordår gällande antalet havsörnsungar i Finland. I Västnyland har havsörnsstammen mer eller mindre hållits stabil under de senaste åren.

Medlemmarna av Världsnaturfonden WWF:s havsörnsgrupp har i år påträffat 256 stycken havsörnsbon runt om i landet där häckningen har lyckats.
Sammanlagt har 410 havsörnsungar observerats i år. Siffran kan fortfarande förändras, konstaterar Hannu Ekblom från WWF. Enligt Ekblom ser siffran ändå mer lovande ut jämfört med tidigare år.

I Västnyland har 22 stycken havsörnsbon inventerats i år. I 15 av dem hade häckningen lyckats. Antalet havsörnsungar som har påträffats i regionen uppgår i år till 24 stycken.

Världsnaturfonden WWF:s havsörnsgrupp har gjort inventeringar av havsörnsbon i 40 år. År 1973 observerades endast fem havsörnsungar i landet.

Läs också: Kungsörnarnas häckning sämre än vanligt