Hoppa till huvudinnehåll

Tungtrafiken sätter press på våra broar

Rävsundsbron mellan Pargas och S:t Karins
Rävsundsbron mellan Pargas och S:t Karins Bild: Yle/ Peter Karlberg tungtrafik

Från och med oktober höjs den högsta tillåtna vikten på transportbilar från 60 till 76 ton. Det innebär utmaningar för både våra broar och för transportföretagen.


Det finns 1800 broar i Egentliga Finland, varav dryga hundra räknas vara i dåligt skick. Broarnas skick i Egentliga Finland är sämre än i landet i medeltal. En orsak är det gamla byggnadsbeståndet, de flesta broar är byggda på 50-, 60- och 70-talen och är dåliga på grund av ålder. Pengarna för att renovera broarna är knappa. Enligt broingenjör Ari Salo på Egentliga Finlands NTM-central är målet att hålla antalet broar i dåligt skick på nuvarande nivå.

- Målet har varit att vi håller oss på samma nivå som nu. Att minska på antalet broar som är i dåligt skick är ganska utmanande med nuvarande finansieringsnivå.

Att viktbegränsningarna för transportbilarna höjs tillför tilläggskostnader för brounderhållet. Största problemet är att många broar helt enkelt inte klarar av så tung trafik och därför har NTM-centralen nu utrett vilka broar som behöver märkas med viktbegränsningar.

- Främsta åtgärden är de här nya märkningarna, att vi får viktbegränsningarna utmärkta och sedan försöker vi till en del förnya broar längs med åren. För några broar har vi redan fått planeringspengar och till en bro pengar för att förnya den.

Ett problem för Egentliga Finlands del är att vi har många broar som inte går att förstärka för att klara av tyngre trafik.

- I relation till resten av landet har vi väldigt mycket gamla stenvalvsbroar där vikten måste begränsas, eftersom de inte går att förstärka på något vettigt sätt. Vi har också en del balkbroar i trä eller stål med brobanor i trä, och det är samma problem med dem, säger Salo.

Över 80 nya broar kommer att få viktbegränsningar i höst. Tillsammans med de nuvarande viktbegränsade broarna blir de dryga 100 till antalet, vilket är fem procent av alla broar i landskapet. Det är mycket mer än i andra regioner, berättar Ari Salo.

Egentliga Finlands NTM-central har fått en miljon euro av staten för förbereda sig för den tyngre trafiken. En tredjedel har redan gått åt till de nya viktmärkningarna på broarna. Nästa utmaning är att utreda hur färjorna klarar av de tyngre fordonen.

Utmaningar också för transportbranschen

Syftet med de nya viktbegränsningarna är att öka de inhemska transportbolagens konkurrenskraft gentemot utländska företag och att minska på industrierna transportkostnader. Enligt Fredrik Blomqvist, verkställande direktör på transportföretaget Powder-trans i Lundo, är det ändå svårt räkna ut fördelarna.

- Ett stort frågetecken som förhoppningsvis klarnar före oktober är var man får köra med de tyngre lasterna, eftersom vägarna och broarna är i så dåligt skick i Finland.

Många broar med viktbegränsningar kan innebära långa omvägar för transportbilarna. Också många mindre vägar är i så dåligt skick att det är utmanande att köra på med stora tunga fordon.

För transportföretagen innebär förändringen också dyra investeringar på grund av att man är tvungna att förnya bilarna. Dessutom är det inte heller klart hur förändringen påverkar drifts-, service- och bränslekostnaderna.

Läs också