Hoppa till huvudinnehåll

Forskare: Slopa begreppet tolerans

Svängrum
Svängrum Bild: YLE / Seppo Sarkkinen svängrum

Sociologen Veronika Honkasalo som forskar om ungdomar och mångkultur tycker att begreppet tolerans är problematiskt.
- Det innefattar ett antagande om maktstrukturer, vem som tolererar och vem som blir tolererad.

- Vi säger t.ex. aldrig att vi tolererar finlandssvenskar, man applicerar alltid begreppet på något som kommer utifrån.

Ofta tror människor att de är mer toleranta och öppna gentemot olikheter än de är i praktiken.

- Jag har själv i mitt arbete sett att föräldrar som på pappret är väldigt toleranta som plötsligt inte vill sätta sina barn i en skola där det finns mycket fattiga barn eller invandrare.

- När mångkulturalism blir konkret är man inte lika redo att omfamna den. Toleransen är mera ett tankesätt, funderar Honkasalo.

Unga vill tala öppet om rasism

Veronika Honkasalo (VF)
Veronika Honkasalo. Veronika Honkasalo (VF) Bild: YLE/Christoffer Gröhn veronika honkasalo. vänsterförbundet

I sitt forskararbete kring ungdomar och mångkulturalism har Honkasalo märkt att många invandrarungdomar själva hellre talar om rasism i sådana situationer där t.ex. ungdomsarbetare som inte har kontakt med mångkulturalism i vardagen gärna talar om tolerans.

Fördomar överförs lätt från föräldrar till barn och ungdomar - men å andra sidan får många unga helt andra impulser från skolan och sin övriga omgivning. Enligt Honkasalo gör man det allt för lätt för sig om man skyller bara på föräldrarna.

- Jag tycker det hör till de professionella i ungdomarnas omgivning, lärarna och ungdomsarbetarna, att också jobba med attityder.

Hör mer om öppenhet och slutenhet i Svängrum 21.7 klockan 11 eller på Yles Arena.

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes