Hoppa till huvudinnehåll

"Bristfälligt utlåtande från Regionförvaltningsverket"

Mårten Johansson och Jyrki Hakkarainen
Mårten Johansson och Jyrki Hakkarainen Bild: Yle/Fia Doepel jyrki hakkarainen

Regionförvaltningsverket har gjort ett utlåtande på bristfällig information om tvisten mellan Raseborgs stad och Jyrki Hakkarainen. Det anser stadsdirektör Mårten Johansson.

Igår berättade Yle Nyheter Västnyland att regionförvaltningsverket har gett rätt till den tidigare utvecklingsdirektören Jyrki Hakkarainen som anser att han blivit trakasserad av sin arbetsgivare, Raseborgs stad.

Enligt stadsdirektören hade staden föreslagit att regionförvaltningsverkets arbetarskyddsinspektör skulle prata med de inblandade personerna för att få en bättre bild av situationen. Men någon inspektion på plats och ställe har inte gjorts utan utlåtandet är baserat endast på skriftliga dokument.

Mårten Johansson betonar också att det är frågan om ett utlåtande och inte en dom från en domstol.

I en e-post skriver Johansson att utlåtandet från regionförvaltningsverket bara är ett av många andra i den här långa processen mellan staden och Jyrki Hakkarainen.

Inget konkret exempel

Jyrki Hakkarainen hävdar att han inte blivit rättvist behandlad av staden på språklig grund. Något konkret exempel det finns inte i rapporten, hävdar stadsdirektören och betonar att Jyrki Hakkarainen var inte den enda i ledningsgruppen med finska som sitt modersmål.

Regionförvaltningsverket säger i utlåtandet att det inte var rätt av staden att sänka Jyrki Hakkarainens lön. Stadsdirektören konstaterar att gällande löneärendet har högsta förvaltningsdomstolen redan sagt sitt. Enligt domstolens beslut hade staden rätt att sänka lönen.

Jyrki Hakkarainen anser att han uteslöts från politiska beredningar trots att han borde ha rätt att föredra ärenden i stadens ledande organ. Stadsdirektör Mårten Johansson hänvisar till kommunallagen som säger att varje kommun själv beslutar hur den utformar sin förvaltning. I koncernsektionen, där frågor från utvecklingsavdelningen bereds, hade utveckligsdirektören samma ställning som stadskamreren och stadssekreteraren, det vill säga att bereda ärenden men inte ha föredragningsrätt.

Stadsdirektören anser också att Jyrki Hakkarainen har tolkat ett tidigare utlåtande från regionförvaltningsverket fel och att det klart och tydligt står i utlåtandet från 2011 att det inte handlar om mobbning.

Läs också

Nyligen publicerat - Västnyland