Hoppa till huvudinnehåll

EU-invånare optimistiska över EU:s framtid

Sex av tio EU-invånare känner sig som européer och vill veta mer om sina rättigheter, visar uppgifter från den senaste Eurobarometerundersökningen.

Av finländarna upplever tre av fyra sig själva som européer.

Trots eurokrisen är det i 19 av 28 länder fler som är optimistiska än pessimistiska när det gäller EU:s framtid, och allt färre verkar oroa sig för krisens inverkan på sysselsättningen.

Det bästa med EU anses vara rättigheterna som EU-medborgare. Enligt nästan 60 % är den fria rörligheten för människor, varor och tjänster det bästa som EU har åstadkommit.

I undersökningen deltog 32 694 personer från EU-länderna och kandidatländerna.

Läs också

Nyligen publicerat - Utrikes