Hoppa till huvudinnehåll

Avloppsrådgivning i Esbo

Vatten rinner i avloppet.
Vatten rinner i avloppet. Bild: YLE / Pia Santonen vattenproblem,Ekenäs

Fastighetsägare i Esbo får hjälp med att utvärdera i hurdant skick avloppsvattensystemet är av avloppsvattenrådgivare. I sommar koncentreras rådgivningen till Rödskog och dess omgivning. Före rådgivarens besök skickas ett brev till invånare och stugägare vars fastighet rådgivningen gäller.

Avloppsvatten som rinner ut från gamla och dåligt planerade system påverkar omgivningen och kan också vara en hälsorisk om det hamnar i det egna eller i grannens brunnsvatten eller i vattnet vid en badstrand. Vid besöket får invånaren information om hur man ska sköta och upprätthålla avloppssystemet.

Statsrådets nya förordning om behandling av hushållsavloppsvatten i områden utanför avloppsnätet trädde i kraft i mars 2011.

Rådgivningen genomförs av vattenskyddsföreningen Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry och finansieras av Esbo stads miljöcentral samt Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland.

Läs också

Nyligen publicerat - Huvudstadsregionen