Hoppa till huvudinnehåll

Delar av Tallmo utan vatten

Invånarna på Tallmogränden, Tallmobågen och Satotalmavägen i Sibbo är utan vatten idag fram till klockan 13. Det beror på reparationsarbeten på stamvattenledningen.

Det är möjligt att vattnet kopplas på tidigare, genast när arbetena är slutförda.

Som en följd av arbetena kan vattnet innehålla fällningar och rost, som kan blockera silar i kranar och tvättmaskiner och missfärga vittvätt. Luft i ledningarna kan orsaka buller, stänk och grumlighet.

Tusbyregionens vattenverk rekommenderar att man låter vattnet rinna tills det blir klart innan man använder det. Om det inte hjälper att låta vattnet rinna under några minuter kan man kontakta Tusbynejdens vattenverk, tfn: 040-5040444.

Följ situationen på webbplatserna Tusby vattens och Sibbo kommuns webbsidor och genom det kostnadsfria störningsmeddelandet, tel. 0800-92400.