Hoppa till huvudinnehåll

Renare hav havsambassadörens huvudfråga

Det är inte längre någon självklarhet att man ska kunna simma i Östersjön. Giftiga alger och föroreningar förstör havet. Bild: Yle/Pia Santonen
Det är inte längre någon självklarhet att man ska kunna simma i Östersjön. Giftiga alger och föroreningar förstör havet. Bild: Yle/Pia Santonen Bild: Yle/Pia Santonen veckans tanke

Östersjön är ett av världens mest förorenade hav sedan långt tid. Vi jobbar hårt för att det ska bli renare, säger havs- och vattenambassadör Lisa Emelia Svensson.

Det är kanske naturligt att just Sverige har tillsatt särskilda sektorambassadörer inom miljöministeriet. Sverige har den längsta kusten runt Östersjön och har aktivt ägnat sig åt miljöfrågorna. Men förbättringen går långsamt.

- Östersjöns problem har skapats under lång tid och av många orsaker, säger Svensson.

Östersjön är ett grunt innanhav med stor tillrinning från många håll. Det kommer vatten ända från Ukraina, ett land som inte ens är med i det internationella samarbetet för att rena Östersjön.

Några stora utsläpp har dock stoppats. Nu renas t.ex. nästan allt avloppsvatten från S:t Petersburg. Men miljonstaden Kaliningrads vatten går fortfarande ut orenat, trots att hundratals miljoner kronor har lagts på byggande av reningsverk.

Viktiga åtgärder vidtagits

Numera finns ett rikligt internationellt samarbete om Östersjön. Det samverkas och samarbetas med olika aktörer; statliga myndigheter, organisationer, fonder och privat industri.

- Vi jobbar också med att se havet som en resurs, påpekar Lisa Emelia Svensson. Det sker i samarbete med innovatörer som tar fram nytänkande och nya företag kring att utnyttja havet som en tillgång.

EU:s program "Blå tillväxt" är med i det arbetet. På Åland har fiskrens använts för miljövänligt biodiesel. I Sundsvall diskuterar man hur fiskfarmar kan göras på ett miljövänligt sätt.

Havsplanering i stället för Vilda västern

Lisa Emelia Svensson nämner ett svensk-finländskt samarbete kring det nya begreppet havsplanering; havet bör på samma sätt som land generalplaneras.

- Östersjön kan och bör planeras för att tillgodose alla intressen, som ibland sinsemellan kolliderar. Haven har setts som en sista Vilda västern, men det behövs ett vårdande helhetsperspektiv, för mänskornas och havens bästa.

Blicka vidare

Hela Östersjöproblematiken och arbetet som bedrivs är ett exempel för andra förorenade hav.

- Det som finns i Östersjön finns också på andra håll när man lyfter blicken; maritimt skräp, kväve och fosfor, försurning, övergödning finns världen över.

De flesta ambassadörerna sitter i huvudstäder runtom i världen och representerar sitt hemland. Det börjar bli ett gammaldags tänkesätt. En havs- och vattenambassadör kan lämna det traditionella stuprörstänkandet och driva en fråga tvärvetenskapligt och fokusera på den.

- Världen är alltmer sammanlänkad, frågorna kan inte längre lösas regionalt, lokalt eller ens nationellt, säger Lisa Emelia Svensson, en av Sveriges tre ambassadörer inom miljöministeriet.

Läs också