Hoppa till huvudinnehåll

Många saknar fiskelov och tillräcklig redskapsmärkning

Mete med metspö
Mete med metspö Bild: YLE/Arja Lento flöte

Fiskevårdsavgift och fiskelov är två avgifter som måste betalas innan det är lovligt att fiska med annat än bara metspö eller pilkfiske. Fiskerimästare Paavo Suominen menar att olovligt fiske är vanligt. Dessutom är görs många anmärkningar på brister i redskapsmärkning.


Fiskerimästare på Närings-, trafik- och miljöcentralen, Paavo Suominen, utövar fiskeövervakning runtomkring i den Åboländska skärgården. Det handlar om att kontrollera så att de som fiskar har tillstånd i kraft och att fiskevårdsavgiften är betald. Ungefär tio procent av kontrollerna är olovligt fiske som leder till böter.

- Ofta handlar det om någon som plösligt vill ge sig ut och fiska lite och bryr sig inte om att betala varken fiskevårdsavgift eller fiskelov av vattenägarna.

Olovligt fiske kan leda till böter på 50 euro men de allra flesta anmärkningar som fiskemyndigheterna har gjort på senare tid gäller brister i fiskeredskapsmärkning.
Nya skärpta regler medför att det finns regler för när det är krävs synliga flaggor för att markera fiskenät eller när det är godkänt att använda vanliga flöten. Dessutom måste nätägarens kontaktuppgifter finnas på flaggan eller flötet.

Kräftsäsongen har kommit igång och fiske av kräftor kräver samma sorts tillstånd och lov som vanligt fiske. Men Paavo Suominen påpekar att kräftfiske förutsätter att vissa riktlinjer följs.

- Om man får kräftor får man inte flytta dem från ett vattendrag till ett annat. Vi har i våra vatten både signalkräftor och inhemska kräftor och de här får inte blandas ihop. Signalkräftor bär på kräftpest som hotar utrota de inhemska kräftorna.

Läs också

Nyligen publicerat - Åboland