Hoppa till huvudinnehåll

"Stimulans ingen lösning för ekonomin på längre sikt"

Diskussionen kring ekonomisk stimulans har gått het under de senaste veckorna. Flera politiker har upprepat att staten nu måste gå in för att stimulera till exempel byggbranschen för att få ekonomin på fötter.

Det här hjälper ändå inte på längre sikt, menar Jan von Gerich, chefsanalytiker vid Nordea.
- Vi har inte råd med någon större stimulans. Något lite kan man göra men det blir inte någon lösning som skulle ge mycket stöd för ekonomin i det här läget. Fast vi inte nu har så mycket skulder så har vi stora utmaningar på kommande.

Jan von Gerich hoppas på att politikerna skulle se på ekonomin på längre sikt nu och inte bara ställa in blicken på nästa val.
- Det viktigaste skulle vara att se över vårt pensionssystem.

Förtroendet för ekonomin inom EU något bättre

Konsumenternas och företagens förtroende för ekonomin inom EU förbättrades något under juli månad. Det här visar en undersökning som EU-kommissionen publicerade i dag.

Fastän förtroendet ökade ligger det fortfarande under medeltalet på lång sikt.
- Det här innebär att det ser lite ljusare ut. Om man tittar på euroområdet som helhet betyder det att ekonomin skulle kunna växa på nytt mot slutet av året. Jag tror nog att det kommer att bli bättre för ett eller två kvartal i slutet av året, säger von Gerich.

Inställningen till det ekonomiska läget varierar ändå länder emellan.
- Om man tittar på hela förtroendet för ekonomin så ligger vi bättre till i Finland än i euroområdet i genomsnitt, anser von Gerich.