Hoppa till huvudinnehåll

Dåligt uttal i engelskundervisningen

öppen mun
öppen mun Bild: YLE/Jyrki Lyytikkä prat

Engelsklärare i förlitar sig för mycket på läroböckerna vilket inverkar negativt på språkundervisningen. Särskilt det engelska uttalet blir lidande hos eleverna då undervisningen fokuserar mera på skriv- och läskunskaper.

Det visar Elina Tergujeffs färska doktorsavhandling i ämnet. Forskningen baserar sig på intervjuer med elever och lärare, klassrumsobservationer och analys av läroböcker. Hon disputerar vid Jyväskylä universitet på lördagen den 3 augusti.

Elina Tergujeff. elina tergujeff

Tergujeffs avhandling visar att det är just uttalet som är det stora problemet i språkundervisningen. Hon säger att problemet bottnar i lärarutbildningen, där studenterna inte lär sig undervisa uttal på rätt sätt.

– Det tycks vara viktigare att lära sig läsa, skriva och förstå språket. Om man studerar engelska vid ett universitet i Finland fokuserar undervisningen på hur man själv uttalar, inte hur man ska undervisa uttal.

Avhandlingen beskriver situationen i finskspråkiga skolor, men om problemet också förekommer i svenska skolor vill inte Tergujeff ta ställning till.

– Det är för mycket vågat att anta att situationen skulle vara likadan i de svenskspråkiga skolorna, men troligen finns där liknande problem.