Hoppa till huvudinnehåll

Lönsamt att vara aktiv konsument

Vet du hur mycket ditt internetabonnemang kostar? Bild: Yle Nyheter mat på nätet

Den aktiva och medvetna konsumenten kan spara en vacker slant på så gott som alla varor och tjänster. Därför lönar det sig att med jämna mellanrum se över bland annat internetabonnemanget, säger man på Konkurrens- och konsumentverket.

Kund A betalar närmare 40 euro per månad för trådlöst internet. Kund B har samma operatör och får samma tjänst med exakt samma hastighet för halva månadspriset.

Skillnaden i priset beror på att kund B hotar näringsidkaren med att säga upp kontraktet om inte priset sänks. Den här sortens prutande, eller konkurrensutsättande blir allt vanligare. Främst handlar det om huruvida kunden orkar och ids kräva ett lägre pris.

- Alla täcks ju inte pruta eller kräva, men en aktiv konsument kan nog spara en hel del pengar på en mängd olika saker, säger jurist Mika Hakamäki vid Konkurrens- och konsumentverket.

Framför allt handlar det alltså om att våga pruta, och att inte bli för bekväm.

Näringsidkarna har också rätt att erbjuda kunder olika pris så länge det inte bygger på diskriminering på grund av exempelvis kön eller religion, säger Hakamäki. Att en kund aktivt kräver ett lägre pris innebär inte att de mer tystlåtna kunderna diskrimineras.

Ingen skyldighet att informera om lägre pris

I längden är det ändå de lojala och kravlösa kunderna som betalar för de aktiva kundernas lägre pris. Konkurrens- och konsumentverket rekommenderar att kunderna med jämna mellanrum kollar upp vad de egentligen betalar för, och försäkrar sig om att exempelvis försäkringar, internet- och mobilabonnemang motsvarar behovet.

- Man ska inte bli alltför nöjd med en tjänst bara för att den fungerat felfritt de senaste fem åren, säger Hakamäki.

Också här krävs det aktivitet från kundens sida, framför allt i samband med nättjänsterna som utvecklas snabbt. Därför måste kunden enligt Hakamäki själv ta ansvar för att uppdatera tjänsterna.

Det som var en snabb nätuppkoppling för några år sedan behöver inte nödvändigtvis vara det i dag.

Dessutom har operatören ingen skyldighet att meddela kunden att det finns en snabbare tjänst, och till ett billigare pris. Att en näringsidkare låter bli att informera kunden om nya billigare alternativ bryter inte mot konsumentskyddslagen.