Hoppa till huvudinnehåll

Alla barn får inte gratis läroböcker

Läroböcker i svenska
Läroböcker i svenska Bild: Yle svenskabok

Gratis läroböcker är ingen självklarhet för alla finländska barn. Vissa familjer är tvungna att betala för läromaterialet.

Högsta förvaltningsdomstolen bestämde i våras att kommunerna inte behöver erbjuda kostnadsfritt läromaterial till barn som undervisas hemma.

Domstolen framhöll att barnen alltid kan delta i kommunens allmänna undervisning gratis.

Vid föreningen Finlands hemundervisare är man upprörd och säger att läromaterialet är en grundrättighet. Föreningen kräver att beslutet rivs upp och överväger att klaga till europeiska människorättsdomstolen.

Enligt föreningen kostar läromaterialet över 500 euro per barn årligen.