Hoppa till huvudinnehåll

Dålig inomhusluft tömmer boende i Karis

Ett rum på en vårdanstalt för psykiskt sjuka ungdomar
Ett rum på en vårdanstalt för psykiskt sjuka ungdomar Bild: Yle vårdinrättning

Problem med inomhusluften tvingar ett boende i Karis centrum att stänga och evakuera klienterna.

Det handlar om ett tjugotal klienter och lika många anställda på det relativt nya boendet vid Bangatan nära sportplanen i Karis. Klienterna och personalen flyttar vid månadsskiftet till Mjölbolsta långt utanför Karis centrum. Klienterna i flygeln med de värsta problemen har redan flyttat.

Boendet för personer med förståndshandikapp blev färdigt för sex år sedan och luftproblemen har varat nästan lika länge.
Det är i synnerhet personalen som har lidit av allt från luftrörskatarrer till astma. Men ingen vet vad problemen beror på.

Husets ventilationssystem har setts över. Luftprover i våras pekade inte på några problem.

Ägaren, samkommunen Eteva, har nu gett Teknologiska forskningscentralen VTT i uppdrag att utreda vad som är källan till luftproblemen.
Tanken är att byggnaderna sedan kan saneras och verksamheten flytta tillbaka. Enheten består av tre gruppboenden och en radhuslänga med fem bostäder.