Hoppa till huvudinnehåll

Lysande giftig alg i Ekenäs skärgård

Mareld
Mareld, turkost sken i havsvatten, är ett exempel på bioluminiscens där levande organismer producerar och sänder ut ljus. Mareld Bild: Syke/Daniel Eriksson alexandrium

Det finns mycket av den giftiga algen Alexandrium ostenfeldii också i Ekenäs skärgård.
Algen kan på sensommaren lysa i mörkret när man rör om i vattnet till exempel med en åra eller en aktersnurra. Fenomenet kallas mareld.

Algen observerades i juli i rikliga mängder på Ramsängsfladan i Danskog i Ekenäs skärgård, uppger Finlands miljöcentral.

Tidigare har algarten observerats i den åländska skärgården.

Algarten förekommer i grunda och slutna havsvikar.

Gifterna från Alexandrium ostenfeldii kan samlas i bottendjur som musslor och fiskar samt i djur som äter dessa.
Hos människan kan gifterna orsaka hudirritation.

Finlands miljöcentral vill kartlägga förekomsten och vill gärna veta om mareldsobservationer.
De kan anmälas till sirpa.lehtinen@ymparisto.fi, telefon 0400 148 518.