Hoppa till huvudinnehåll

Niinistö mötte oroade fiskare

President Niinistö delar fiskarnas oro för fiskbeståndet. Bild: Yle Turku yrkesfiskare

President Sauli Niinistö har idag, tisdag, bekantat sig med yrkesfiskarnas arbete och situation i Nådendal.

Yrkesfiskarna delade med sig av sin oro för Östensjöns tillstånd och i synnerhet oron över muddringens konsekvenser för fiskarnas lek. Då grunda vikar muddras, går fiskarna miste om värdefulla lekområden, vilket är oroande då fångstmängderna minskar.

Också sälen var ett samtalsämne under dagen. Till exempel fick President Niinistö vittja en ryssja som var sälsäker, och tog fiskarnas oro på allvar.

Presidenten berättade att han inte själv är någon storfiskare, som t.ex. president Kekkonen var känd för att vara, men att han nog gärna äter fisk flera gånger i veckan.